Upravljanje globalnim domenskim Internet prostorom, kao i sustavom središnjih poslužitelja koji osiguravaju funkcioniranje DNS (Domain Name System) sustava, ostvaruje se kroz nezavisnu organizaciju ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet od 1993. godine upravlja nacionalnom domenom Republike Hrvatske (.hr). .hr domene se registriraju u skladu s Pravilnikom o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom.

BROJ REGISTRIRANIH .HR DOMENA: 89779

SLUŽBA ZA KORISNIKE

TELEFON: 0800 227 638
E-MAIL: helpdesk@carnet.hr
FAX: 01 6661 630

Vijesti

Izmjene i dopune Pravilnika

Dana 30. srpnja 2015. godine na snagu stupa Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom. Dokument je dostupan na adresi:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_81_1560.html

Najznačajnije izmjene i dopune Pravilnika uključuju izjednačavanje prava u nazivu besplatnih .hr domena kod obrta i pravnih osoba, pravne i fizičke osobe mogu registrirati neograničen broj naplatnih .hr domena te je dozvoljena registracija brojčanih domena.

Dodatno, Upravno vijeće CARNeta će u roku od godine dana donijeti Odluku o postupcima i uvjetima registracija domena s dijakritičkim znakovima, domenama sastavljenim od jednog ili dva alfanumerička znaka i promjeni korisnika domena.

Održan prvi Hrvatski IGF

Održan prvi Hrvatski IGF

Predstavnici CARNeta sudjelovali su na prvom Hrvatskom forumu o upravljanju Internetom CRO-IGF koji je održan 6. svibnja 2015. godine u Zagrebu na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Organizator događanja bio je HAKOM (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti) i Fakultet elektrotehnike i računarstva.

Prva tema foruma bila je Upravljanje internetskim domenama, a uvodnu prezentaciju koja je predhodila diskusiji o domenama, održala je Nataša Glavor, pomoćnica ravnatelja CARNeta. Zajedno s predsjednikom Povjerenstva za upravljanje domenom .hr , prof. dr. sc. Gordanom Gledecom odgovarala je na pitanja o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom kao i na općenita pitanja vezana za upravljanje domenama u svijetu.
Na drugoj temi foruma koja je bila Upravljanje internetom, uvodne prezentacije održali su Mislav Hebel iz HAKOM-a i Andrea Beccalli iz ICANN-a. Nakon prezentacija održana je panel rasprava o pitanju potrebe otvorenog foruma o upravljanju internetom, pojačanom sudjelovanju različitih grupacija društva, posebno predstavnika civilnog društva te novim mogućnostima i idejama kao rezultatom ovakvih događanja. Panelisti su bili Krešo Antonović, načelnik sektora pošte i elektroničkih komunikacija u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, dr. sc. Marko Jurić, s Pravnog fakulteta u Zagrebu, Hrvoje Hadžić, iz tvrtke Ericsson Nikola Tesla i Zdravko Jukić, član Vijeća HAKOM-a.

Regional Internet forum i DIDS 2015 u Beogradu

Regional Internet forum i DIDS 2015 u Beogradu

Predstavnice Registra .hr domena sudjelovale su na "Regional Internet forumu" u organizaciji Fondacije „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) u Beogradu 11. ožujka 2015. godine.

Forum na kojem se raspravljalo o regionalnim domenskim pitanjima ujedno je predstavljao i službenu pripremu za ovogodišnji EuroDIG – European Dialogue on Internet Governance, koji se održava u Sofiji u lipnju ove godine.
Dan prije Regionalnog foruma održana je šesta godišnja konferencija „Dan internet domena Srbije“ (DIDS 2015), u organizaciji Fondacije RNIDS. Na DIDS-u se raspravljalo o razvoju Interneta u svijetu i na .RS i .СРБ domenskim prostorima Srbije, a pod sloganom „U kom si internet filmu?“, 300 posjetitelja imalo je priliku čuti iskustva i razmišljanja tridesetak stranih i domaćih prezentera iz raznih područja djelatnosti.
Više o konferenciji saznajte na adresi http://www.dids.rs.

Ovlašteni registrari

Amis Telekom d.o.o.
Avalon d.o.o.
Infonet d.o.o.
Logomedia d.o.o.
MadNET d.o.o.
Orbis d.o.o.
PLUS HOSTING d.o.o.
Pondi d.o.o.
POSLuH d.o.o.
REGICA.NET d.o.o.
S.H.O.P. CENTAR d.o.o.
Sayber d.o.o.
Softnet d.o.o.
Sustavi za mrežno udomljavanje 90 d.o.o.
Terrakom d.o.o.
Tomsoft d.o.o.
TOTOHOST d.o.o.
WMD d.o.o.