Upravljanje globalnim domenskim Internet prostorom, kao i sustavom središnjih poslužitelja koji osiguravaju funkcioniranje DNS (Domain Name System) sustava, ostvaruje se kroz nezavisnu organizaciju ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet od 1993. godine upravlja nacionalnom domenom Republike Hrvatske (.hr). .hr domene se registriraju u skladu s Pravilnikom o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom.

BROJ REGISTRIRANIH .HR DOMENA: 90702

SLUŽBA ZA KORISNIKE

TELEFON: 0800 227 638
E-MAIL: helpdesk@carnet.hr
FAX: 01 6661 630

Vijesti

DNSSEC radionica

DNSSEC radionica

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet organizira stručnu prezentaciju/radionicu na temu uvođenja i korištenja DNSSEC-a. Radionica će se održati 26. listopada od 13h do 14h na lokaciji Josipa Marohnića 5, Zagreb, E2 dvorana. Radionica je namijenjena pružateljima usluga DNS hostinga.


Zainteresirani se mogu prijaviti i dobiti dodatne informacije putem e-mail adrese registar@dns.hr.

Izmjene i dopune Pravilnika

Dana 30. srpnja 2015. godine na snagu stupa Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom. Dokument je dostupan na adresi:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_81_1560.html

Najznačajnije izmjene i dopune Pravilnika uključuju izjednačavanje prava u nazivu besplatnih .hr domena kod obrta i pravnih osoba, pravne i fizičke osobe mogu registrirati neograničen broj naplatnih .hr domena te je dozvoljena registracija brojčanih domena.

Dodatno, Upravno vijeće CARNeta će u roku od godine dana donijeti Odluku o postupcima i uvjetima registracija domena s dijakritičkim znakovima, domenama sastavljenim od jednog ili dva alfanumerička znaka i promjeni korisnika domena.

CARNet DNS na CENTR radionici u Cagliariju

CARNet DNS na CENTR radionici u Cagliariju

U Cagliariju, Italija, održana je 36. administrativna radionica u organizaciji CENTR-a (Council of European National Top Level Domain Registries) na kojoj su sudjelovale predstavnice CARNeta, Registra .hr domena.

Na radionici je predstavljena nova aplikacija Registra .hr domena, koja je puštena u rad početkom lipnja ove godine. Novosti i promjene u odnosu na stari sustav su uvođenje standardnog EPP protokola umjesto web servisa, spajanje na OIB registar te uvođenje DNSSEC-a. Predstavljanje je naišlo na zainteresiranost i pozitivne reakcije predstavnika europskih registara vršnih nacionalnih domena.

Ovlašteni registrari

Amis Telekom d.o.o.
Avalon d.o.o.
Infonet d.o.o.
Logomedia d.o.o.
MadNET d.o.o.
Orbis d.o.o.
PLUS HOSTING d.o.o.
Pondi d.o.o.
POSLuH d.o.o.
REGICA.NET d.o.o.
S.H.O.P. CENTAR d.o.o.
Sayber d.o.o.
Softnet d.o.o.
Sustavi za mrežno udomljavanje 90 d.o.o.
Terrakom d.o.o.
Tomsoft d.o.o.
TOTOHOST d.o.o.
WMD d.o.o.